Siyasette Dönüşüm Zamanı

0
114

Yenilenme İhtiyacı

Toplumsal ilerleme ve gelişme özellikle 18 yy başlayan buluşlar çağı ile birlikte büyük bir hız kazanmıştır. Binlerce yıldır fizyolojik ve temel ihtiyaçlarında sınırlı değişim gösteren insanlık, bilim ve teknolojide yasanan gelişmeler soncu olarak toplumsal ihtiyaçlarında çok ciddi değişim ve gelişim göstermiştir. Günümüzde, teknolojide yaşanan gelişmeler sonucunda insanlık yeni bir dönüşüm süreci ile karşı karşıyadır.
Günümüz insanı, fizyolojik olarak ataları ile özdeş sorunlar ile karşı karşıya olmasına rağmen toplumsal olarak çok daha farklı sorunlarla yüz yüzedir.  Günümüzde toplumsal ilişkiler ve bu ilişkilerin işleyiş süreçleri hızla değişmektedir.
Teknolojik gelişmeler, toplumsal ilişkileri de dönüştürmekte ve yeniden tanımlamaktadır. Dijitalleşmenin artması sonucu 90’ların başında hayatımızda olmayan bir çok kavram ve kurum ile karşı karşıya kalmış durumdayız.   Bu değişim ve dönüşümden kaçınılmaz olarak siyasette etkilenmektedir. Türk siyaseti bu trende koşul olarak, anayasa değişikliklerinin etkisi ile daha büyük bir dönüşüm süreci ile karşı karşıyadır.

Dönüşüm Sürecinin Temel Kavramları

  • Dünya internet ve buna dayalı olarak gelişen teknolojik gelişmeler ile büyük bir hızla değişmekte ve dönüşmektedir.  Bu değişim dalgası kendi para birimini geliştirecek kadar iddialı ve yerleşik kavram ve kurumları zorlayan bir tavır sergilemektedir.  Bu nedenle, yeni dönemde en önemli kavram yenilik olacaktır.  Bu yenilik yani inovasyonu kendi sürecine dahil edemeyen siyasi yapılanmalar toplumsal karşılık bulamayacaktır.
  • Türkiye, 15 Temmuz darbesi sonucunda kurumsal olarak ayakta kalmasına rağmen içerik olarak kendisini tüketen bir devlet mekanizmasına sahip bir haldedir.  Terfi, atama vs tüm süreçlerin kilitlendiği ve toplumun birbirine karşı olan güven duygusunun param parça edildiği bir sürecin içinden geçilmektedir.  Bu yaşananlar sonucunda, Türkiye özelinde belirleyici olacak en önemli unsur karşılıklı güveni tesis etmek adına empati olacaktır.  Karşı grupların düşünme yapılarına tolerans ile yaklaşamayan siyasi yaklaşımların toplumda karşılık bulması da bizce artık pek mümkün değildir.
  • Gündelik yaşamında, artan dijitalleşme ile yeni bir tüketim modeli ortaya çıkmıştır.  İnteraktif olarak her sürece katılan bireylerden oluşan yeni bir nesil mevcuttur.  Kendisi ile ilgili bir çok konuda interaktif olarak katkı sunan bu bireylerin, toplumsal ve siyasi karar alma süreçlerinde katılımcı olmayan yapı ve yaklaşımları kabullenmesi ve bunları desteklemesini beklemek mümkün değildir.  Bu nedenle katılımcılık gelecek siyasetinde önemli bir kavram olarak karşımıza çıkacaktır.
  • Bireysel olarak yaşadıkları sorunlara kalıcı ve yapıcı çözüm üretemeyen siyasi hareketlere insanlar sırtlarını dönmektedirler.  Bu sebeple, yeni siyaset sistemi açısından çözüm odaklı olmak büyük önem kazanacaktır.  Gelecek siyaset ideologların ve ideolojilerin değil icraatçıların ve icraatların söz sahibi olduğu bir siyaset olacaktır.

Gelecekte Türk Siyaseti

Türkiye’de değişen yürütme sistemi ile farklı ittifaklar kurulması zorunluğu ortaya çıkmıştır.  Bu nedenle ortak paydalar üzerinden farklı toplum kesimleri ile diyalog kurabilme yeteneğine sahip olan siyasi figürler ve yaklaşımlar önem kazanacaktır.  Klasik ve yerleşmiş siyasi parti yapılanmalarının bu yeni dönemde eskisi kadar önemli olmadığı açıkça ortaya çıkacaktır.  Fransa’da Cumhurbaşkanı seçilen Macron’un siyasi başarısı, yerleşik ve klasik siyasi partilerin yeni nesilden eskisi kadar itibar görmediğini ortaya koymaktadır.

Dijitalleşme kendisi ile birlikte herşeyi dönüştürmeye ve değiştirmeye başlamıştır.  Günümüzde insanlar için yabancı dil bilmenin bir önemi kalmamakta, bunun yerine yazılım dilleri ön plana çıkmaktadır.  Tıp alanında yaşanan gelişmeler ile insanlığın yaşam süresinin üç haneli rakamlara çıkması çok olası görülmektedir.  Günümüz insanı robotların hukuki sorumluluğu ve konumu üzerine ciddi şekilde düşünmekte, uzayda kolonileşme ile ilgili temel metinler üzerinde müzakereler yapmaktadır.
Türkiye’nin gelecek siyasetin kodlarını doğru tespit eden ve onları doğru şekillendirme gayreti içinde olan yeni siyasi söylemlere ihtiyacı vardır.  Bu nedenle, siyasette yenileşme kaçınılmaz olarak başlamıştır.  Bu yeni süreci doğru takip edemeyenler, siyasi tarihte kendilerine yer bulmaya hazır olmalıdır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here